Điều Khoản Sử Dụng

Tháng Tư 6, 2021 By

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

GIỚI THIỆU ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Công ty TNHH AIR GO thực hiện việc cung cấp Dịch Vụ thông qua việc cài đặt, kết nối hệ thống (“Kênh”) với trang web, ứng dụng của đối tác liên kết. Bằng cách truy cập và sử dụng Kênh, sử dụng Dịch Vụ, người đặt Dịch Vụ, người sử dụng Dịch Vụ (“bạn”/ “Người dùng”) đồng ý với các Điều khoản và điều kiện này, các chính sách khác được thông báo trên Kênh, các chính sách về Dịch Vụ của Nhà Cung cấp.

Nếu bạn là đối tác liên kết của chúng tôi và thực hiện việc đặt Dịch Vụ cho các khách hàng, bạn có nghĩa vụ thông báo các Điều khoản và Điều kiện này cho Khách hàng, người sử dụng Dịch Vụ.

Chúng tôi có thể sửa đổi, bổ sung, loại bỏ các Điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bằng việc tiếp tục sử dụng Kênh, sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý và chấp thuận với những nội dung thay đổi đó.

Nếu bạn thực hiện việc đặt Dịch Vụ thông qua đối tác liên kết của chúng tôi, vui lòng tìm hiểu thêm điều khoản và điều kiện của các đối tác này.

I. PHẠM VI DỊCH VỤ

1.1. Dịch vụ

Thông qua Kênh, chúng tôi cung cấp công cụ trực tuyến để bạn có thể tìm các hãng hàng không, nơi lưu trú và/hoặc các dịch vụ liên quan đến du lịch khác (“Dịch Vụ”) và thực hiện việc đặt chỗ. Chúng tôi sẽ chuyển thông tin đặt Dịch Vụ của bạn cho các Nhà Cung Cấp dịch vụ hàng không, lưu trú và/hoặc dịch vụ liên quan đến du lịch khác (“Nhà Cung Cấp”). Việc đặt chỗ của bạn được Nhà Cung Cấp xác nhận khi bạn nhận được một xác nhận đặt chỗ qua email.

1.2. Không đảm bảo

 1. Chúng tôi sẽ sử dụng những kỹ năng chuyên môn và sự cẩn trọng trong việc thực hiện dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi không xác nhận và không đảm bảo rằng tất cả các thông tin được cung cấp là chính xác, đầy đủ, phù hợp và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót (bao gồm cả lỗi sắp xếp và đánh máy), trở ngại (do sự hư hỏng, sửa chữa hoặc nâng cấp tạm thời đối với Kênh), sự nhầm lẫn, thông tin sai lệch hoặc việc không thể chuyển thông tin. Các Nhà Cung Cấp sẽ luôn chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của thông tin liên quan tới Dịch Vụ. Bạn cần liên hệ với Nhà Cung cấp để tìm hiểu về các chính sách liên quan đến việc đặt Dịch Vụ.
 2. Mặc dù các địa điểm du lịch được hiển thị trên Kênh của chúng tôi, Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng việc đến các điểm này là nên hoặc không có rủi ro và chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về thiệt hại hay tổn thất có thể xảy ra do việc du lịch đến các điểm đó. Bạn tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn chuyến du lịch, lộ trình và điểm đến, cho toàn bộ hành trình của bạn.
 3. Nếu bạn có khiếu nại về dịch vụ của chúng tôi thì bạn có thể liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách Hàng. Xin lưu ý rằng bất kỳ khiếu nại nào về chất lượng Dịch vụ (chính sách, tiêu chuẩn, dịch vụ, tiện nghi, trang trí, thức ăn, v.v.) sẽ do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ chịu trách nhiệm giải đáp và xử lý. Chúng tôi sẽ phối hợp với Nhà Cung Cấp để cố gắng tìm một phương án giải quyết hợp lý nhưng không đảm bảo một kết quả phù hợp với mong muốn của bạn. Các khiếu nại về Dịch Vụ phải tuân thủ các điều kiện và điều khoản của Nhà Cung Cấp.

1.3. Xếp hạng

Xếp hạng của các Nhà Cung Cấp, các Dịch Vụ trên Kênh được dựa vào thông tin do bạn, người dùng khác, Nhà Cung Cấp, bên thứ ba đánh giá và sẽ được xác định cụ thể thông qua các thuật toán tự động. Xếp hạng có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, ổn định của các xếp hạng, vì vậy chúng tôi sẽ khước từ mọi trách nhiệm giải đáp các khiếu nại, thắc mắc liên quan tới xếp hạng.

1.4. Hủy, thay đổi dịch vụ, vắng mặt

 1. Khi thực hiện đặt Dịch Vụ với Nhà Cung Cấp, bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ chính sách liên quan đến Dịch Vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở: phạm vi dịch vụ, điều kiện sử dụng dịch vụ, chính sách huỷ và vắng mặt. Chính sách huỷ và vắng mặt của Nhà Cung Cấp được đăng trên Kênh của chúng tôi ở các trang thông tin về Nhà Cung Cấp, trong quá trình đặt chỗ và trong email xác nhận hoặc vé (nếu có).
 2. Xin lưu ý rằng bạn có thể bị tính phí nếu huỷ đặt chỗ theo chính sách hủy và vắng mặt của Nhà Cung Cấp và/hoặc không có quyền được hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào đã thanh toán trước. Một số phí hoặc ưu đãi đặc biệt không thể được huỷ bỏ, hoàn tiền hoặc thay đổi. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách hủy phòng và vắng mặt của Nhà Cung Cấp một cách cẩn thận. Nếu bạn muốn xem lại, chỉnh sửa hoặc huỷ đặt chỗ, vui lòng làm theo hướng dẫn trong email xác nhận.
 3. Nếu bạn đến trễ vào ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ, bạn hãy thông báo với Nhà Cung Cấp để Dịch Vụ của bạn không bị hủy hoặc không bị tính phí vắng mặt.
 4. Nếu bạn mua vé khứ hồi trong cùng một mã đặt chỗ hàng không, vé cả chiều đi và chiều về phải được sử dụng đầy đủ, như được nêu rõ trong hành trình. Nếu chỉ sử dụng (i) chiều đi hoặc chiều về; hoặc (ii) sử dụng một phần của chuyến bay khứ hồi, có thể khiến vé còn lại mất hiệu lực và không thể hoàn tiền. Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu hành khách vi phạm những điều khoản và điều kiện này.

1.5. Yêu cầu đặc biệt

Trong trường hợp có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào liên quan đến việc đặt chỗ (ví dụ: sử dụng xe lăn tại nơi cung cấp Dịch Vụ, thú nuôi đi cùng, tích điểm), bạn có thể thêm các yêu cầu khi thực hiện đặt chỗ trên Kênh hoặc liên hệ trực tiếp với Nhà Cung Cấp (nếu có quy định rõ ràng chính sách như vậy trên Kênh). Việc đáp ứng các yêu cầu đặc biệt đều phụ thuộc vào khả năng và chính sách của Nhà Cung Cấp.

II. GIÁ, THUẾ, PHÍ VÀ THANH TOÁN

 • Giá niêm yết trên Kênh chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian cụ thể với các điều kiện nhất định và các mức giá này có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng còn chỗ, thời gian lưu trú/ thời gian sử dụng Dịch vụ. Giá như đã được cung cấp bởi các Nhà Cung Cấp trên Kênh của chúng tôi đã bao gồm: (i) thuế GTGT cùng tất cả các loại thuế khác (nếu có) và (ii) phí, trừ khi được quy định khác đi trên Kênh và email/ vé xác nhận. Giá Dịch vụ không bao gồm bất kỳ loại bảo hiểm nào, trừ khi có quy định khác.
 • Xin lưu ý rằng tất cả các mức giá đặt Dịch Vụ được cung cấp thông qua Kênh của chúng tôi được xác định dựa trên sự lựa chọn của bạn, chẳng hạn như thời gian lưu trú/ thời gian sử dụng Dịch vụ và số lượng khách yêu cầu, trừ khi được quy định khác.Bạn có trách nhiệm xác minh rằng liệu lựa chọn của bạn và bất kỳ yêu cầu hoặc dịch vụ bổ sung nào đã được phản ánh trong giá hiển thị trên Kênh (chẳng hạn như các Thông Tin Chuyến Bay đã được phản ảnh trong vé đặt chỗ) và/hoặc trong email xác nhận vé hay chưa.
 • Tùy từng thời điểm chúng tôi có thể chào mức giá thấp hơn và/hoặc áp dụng các chương trình khuyến mại khác. Bạn phải tuân thủ các điều kiện nhất định để được tham gia chương trình khuyến mại.
 • Các khoản chi phí tiêu dùng cá nhân thường không được bao gồm trong Giá Dịch Vụ trừ khi có quy định khác được nêu rõ ràng trong email xác nhận Dịch Vụ. Các khoản phí đó bao gồm nhưng không giới hạn ở: phí đỗ xe, phí mini bar trong phòng, phí điện thoại, dịch vụ phòng, phí thực phẩm và nước giải khát, cho thuê phim /chiếu phim theo yêu cầu, và phí sử dụng Internet. Nếu bạn không chắc chắn về việc một khoản phí đã được bao gồm trong bảng giá Dịch Vụ hay chưa, xin vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi để làm rõ.
 • Một số Nhà Cung Cấp có thể tính thêm phí vận chuyển, hoặc trung chuyển. Chúng tôi không sắp xếp và không chịu trách nhiệm với bất kỳ sự vận chuyển nào .
 • Tại một số quốc gia, khách sạn có thể được yêu cầu phải thu thuế lưu trú trực tiếp từ khách hàng. Cơ quan nhà nước cũng có thể công bố thuế phụ thu và có thể yêu cầu khách sạn trực tiếp thu các khoản thuế này. Bạn đồng ý nộp bất kỳ và tất cả các loại thuế/khoản phí như vậy trực tiếp cho khách sạn ngay khi trả phòng, trừ khi có quy định khác. Trường hợp bạn không chắc chắn, hãy kiểm tra với khách sạn hoặc bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng về bất kỳ khoản phí phụ thu nào có thể được bao gồm trong Giá Phòng Khách Sạn.
 • Bạn có thể hủy bỏ đặt chỗ bất cứ lúc nào trước khi thực hiện thanh toán. Tuy nhiên sau khi bạn đã hoàn thành thanh toán và nhận đựợc xác nhận đặt chỗ từ chúng tôi, nếu bạn muốn hủy bỏ hoặc thay đổi Dịch vụ, bạn có thể phải trả thêm các loại thuế, phí theo quy định của Nhà Cung Cấp. Bạn vui lòng đọc kỹ chính sách của các Nhà Cung Cấp khi thực hiện đặt Dịch Vụ.
 • Việc thanh toán được thực hiện trong thời gian quy định. Nếu việc thanh toán không được thực hiện thì chúng tôi bảo lưu quyền hủy bỏ tất các các giữ chỗ hoặc hủy bỏ quá trình đặt chỗ.
 • Các chính sách cụ thể về giá, phí, thuế sẽ được chúng tôi cập nhật và thông báo.

III. TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

 • Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn ở họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thư điện tử (e-mail) và số điện thoại di động) để phục vụ cho việc đăng ký và cung cấp Dịch Vụ. Bạn phải yêu cầu Khách hàng cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác, đầy đủ và mới nhất.
 • Bạn không thể chuyển giao hoặc chuyển nhượng tài khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Bạn phải đảm bảo tính bảo mật của tài khoản và bất kỳ thông tin nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Nếu bạn không còn quyền kiểm soát tài khoản của mình, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi để chúng tôi có thể tạm thời chặn và/ hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn đúng cách.
 • Bạn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng tài khoản mình.Trong trường hợp xảy ra việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc danh tính của bạn do mật khẩu của bạn bị tiết lộ, (các) đơn hàng nhận được từ việc sử dụng trái phép đó vẫn được coi là đơn đặt hàng hợp lệ và chúng tôi sẽ xử lý các đơn đặt hàng đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng sai tài khoản của bạn. Bạn có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ kịp thời trong trường hợp bạn phát hiện có người sử dụng tài khoản của mình để đặt Dịch Vụ trên Kênh của chúng tôi.
 • Chúng tôi có quyền tạm thời chặn, xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản Người dùng theo quyết định của chúng tôi vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Các lý do để chặn, xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản Người dùng có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) vi phạm quy định tại Điều khoản này; (ii) gian lận hoặc trộm cắp hoặc có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, trộm cắp; (iii) thông tin không chính xác, sai lệch …

IV. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 • Chúng tôi sở hữu tất cả các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ trên Kênh này. Tất cả các thông tin và tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm, văn bản, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video, nhãn hiệu, logo, biểu tượng, mã html và các mã khác trên Kênh này đều bị cấm công bố, sửa đổi, sao chép, hoặc thay đổi nếu không có sự cho phép của chúng tôi. Không có bất cứ quy định nào trong Điều Khoản này được hiểu là trao cho bạn một sự cho phép hoặc bất kỳ quyền nào để sử dụng, chiếm hữu, phân phối hoặc sửa đổi bất kỳ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nào của chúng tôi. Nếu bạn vi phạm những quyền này, chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu bạn bồi thường dân sự cho toàn bộ thiệt hại hoặc tổn thất mà chúng tôi phải gánh chịu. Những hành vi vi phạm cũng có thể cấu thành tội phạm hình sự.
 • Chúng tôi sở hữu quyền tác giả với Kênh, và bạn bị cấm sử dụng, chiếm hữu, phân phối hoặc sửa đổi bất kỳ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản từ chúng tôi.
 • Toàn bộ Nội Dung trên Kênh được bảo hộ theo pháp luật về quyền tác giả. Chúng tôi và các bên cấp phép của chúng tôi sở hữu quyền tác giả và/hoặc các quyền khác thông qua việc lựa chọn, phối hợp, sắp xếp, và sửa chữa Nội Dung. Bạn không được sửa đổi,sao chép, trưng bày, xuất bản hoặc khai thác toàn bộ hay một phần Nội Dung, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

V. CÁC QUYỀN, NGHĨA VỤ KHÁC.

5.1. Quyền và nghĩa vụ khi sử dụng Kênh.

Bạn có thể sử dụng Kênh để đặt Dịch vụ và tại đây bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sẽ không đưa ra các yêu cầu đặt chỗ sai hoặc có tính đầu cơ. Bạn cam kết rằng các thông tin thanh toán bạn cung cấp là đúng sự thật và hoàn toàn chính xác. Bạn cũng đảm bảo cung cấp địa chỉ thư điện tử, địa chỉ gửi thư và/hoặc các chi tiết về thông tin liên lạc của bạn đúng đắn và chính xác.

Ngoài ra, bạn phải đồng ý không:

 • Sử dụng Kênh hoặc các nội dung trên Kênh cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi;
 • Truy cập, theo dõi hoặc sao chép bất kỳ Nội Dung nào trên Kênh bằng việc sử dụng công nghệ, phần mềm vì bất cứ mục đích gì mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi;
 • Truyền hoặc cung cấp các liên kết đến hoặc gửi một thông báo có chứa tài liệu có thể được coi là, theo quyết định của chúng tôi, có hại, không đứng đắn, bạo lực, phân biệt chủng tộc, hoặc phân biệt đối xử, lăng mạ, đe dọa, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc tài liệu không phù hợp khác;
 • Sử dụng Kênh theo bất cứ cách nào có thể gây tổn hại, cản trở, phá rối hoặc can thiệp đến việc sử dụng Kênh hoặc máy tính/ thiết bị di động của Người Dùng, hoặc gây thiệt hại, gián đoạn hoặc hạn chế các chức năng của phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông;
 • Giành quyền truy cập trái phép hoặc thực hiện các thay đổi trái phép đối với Kênh hoặc trang web khác có liên quan, các tài khoản, các hệ thống máy tính, mạng lưới kết nối với Kênh thông qua hành động thâm nhập vào phần cứng máy tính, phần mềm máy tính hoặc mạng máy tính để thay đổi (hacking) hệ thống đó, trộm cắp mật khẩu hoặc các vấn đề tương tự khác;
 • Lấy hoặc cố gắng lấy bất cứ tài liệu hoặc thông tin nào bằng các cách thức mà không được Kênh cung cấp có chủ ý bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lấy hoặc thu thập thông tin cá nhân;
 • Bất kỳ hành động nào khác có thể gây tác động bất lợi hoặc gây thiệt hại cho Kênh, cho chúng tôi hoặc bên thứ ba có liên quan đến chúng tôi.

5.2. Quyền và nghĩa vụ đánh giá Nhà Cung Cấp

Thông qua việc đặt và sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý nhận thư điện tử mời tham gia cung cấp các đánh giá liên quan đến việc lựa chọn Nhà Cung Cấp. Khi cung cấp một đánh giá, bạn đồng ý đảm bảo rằng:

 • Bạn cung cấp các đánh giá chính xác dựa trên các sự thật;
 • Bạn phải chịu trách nhiệm về nội dung đánh giá bạn cung cấp cho chúng tôi.
 • Bạn đồng ý để chúng tôi sửa đổi đánh giá (thay đổi những câu, từ mà chúng tôi đánh giá là không phù hợp) nhưng không làm thay đổi nội dung của đánh giá.
 • Bạn đảm bảo nội dung đánh giá sẽ không bao gồm các thông tin bí mật và chúng tôi không có trách nhiệm phải xử lý các nội dung đánh giá là thông tin bí mật.

VI. CÁC TUYÊN BỐ

Trong giới hạn tối đa được cho phép bởi luật pháp, chúng tôi tuyên bố:

 • Các Dịch Vụ và nội dung được hiển thị trên Kênh trên cơ sở “nguyên trạng” và “như sẵn có”. Chúng tôi không đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, về khả năng bán được của sản phẩm, dịch vụ, về tính phù hợp của sản phẩm, dịch vụ với một mục đích nhất định; về khả năng xâm phạm quyền của bên thứ ba.
 • Chúng tôi không đảm bảo rằng: những Dịch Vụ, chức năng, tính năng cung cấp tại Kênh sẽ không bị lỗi hoặc gián đoạn; các trang web hoặc máy chủ cung cấp Dịch Vụ không bị nhiễm virus, phần mềm độc hại.
 • Chúng tôi không đảm bảo rằng bạn sẽ có được các giấy phép du lịch (bao gồm nhưng không giới hạn ở thị thực, hộ chiếu …) cần thiết theo yêu cầu của từng quốc gia, vùng lãnh thổ. Chúng tôi không có trách nhiệm thông báo hoặc bồi thường cho bạn trong trường hợp xảy ra tổn thất liên quan đến việc thiếu các giấy phép du lịch.
 • Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào bạn tải xuống hoặc có được thông qua việc sử dụng Kênh của chúng tôi là an toàn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất với hệ thống máy tính của bạn hoặc việc mất mát dữ liệu. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng khi có dấu hiệu nghi ngờ hệ thống máy tính của bạn bị ảnh hưởng, bị nhiễm virus, phần mềm độc hại trong quá trình sử dụng Kênh.
 • Kênh có thể chứa các liên kết đến các trang web mà chúng tôi không quản lý, điều hành. Chúng tôi cung cấp cơ hội cho các bên thứ ba để phân phối, đăng tải, truyền đưa hoặc cung cấp theo cách khác bất kỳ thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, đồ họa, video, tin nhắn, đánh giá, hoặc các tài liệu khác (“Nội Dung”) thông qua Kênh này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc sự riêng tư hoặc các hoạt động khác của các trang web đó. Vì vậy chúng tôi tuyên bố khước từ trách nhiệm liên quan đến những tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến việc sử dụng trang web, Nội dung của bên thứ ba.

VII. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

7.1 Bất khả kháng

Sự Kiện Bất Khả Kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Bạn hoặc Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai (lũ lụt, động đất), dịch bệnh, bạo loạn, ban bố tình trạng chiến tranh, chiến tranh, hành động quân sự, hành động khủng bố, cấm vận, trừng phạt, thay đổi pháp luật hay quy định, các cuộc đình công, biểu tình, hãng máy bay hoặc khách sạn phá sản hoặc vỡ nợ, hacker, sự cố đường truyền … Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc không thực hiện hoặc vi phạm các Điều Khoản và Điều kiện này (ví dụ: giao dịch thất bại, hạn chế truy cập, không thể xử lý giao dịch trên Kênh …) do ảnh hưởng của Sự kiện Bất Khả Kháng.

Chúng tôi và/hoặc các Nhà Cung Cấp bảo lưu quyền từ chối phục vụ Dịch Vụ hoặc thay đổi Dịch vụ nếu có Sự kiện Bất Khả Kháng.

Bạn có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được giải đáp các quyền lợi liên quan khi có Sự kiện Bất khả kháng ảnh hưởng tới việc đặt và sử dụng Dịch vụ trên Kênh của chúng tôi.

7.2. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi, nhân viên và đối tác của chúng tôi nếu có khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm, thiệt hại hay tổn thất bao gồm cả khoản chi phí pháp lý phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba có liên quan đến: (a) việc bạn sử dụng Kênh; (b) Nội Dung được bạn đưa ra, cung cấp hoặc truy cập thông qua Kênh này; (c) việc bạn vi phạm Điều Khoản và Điều kiện này; (d) và/hoặc (e) bất kỳ hành động hoặc sơ sót nào của bạn, cho dù do sự cẩu thả, bất hợp pháp hay nguyên nhân nào khác.

7.3. Chấm dứt

 • Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, trì hoãn, tạm ngừng hoặc ngừng toàn bộ hoặc một phần của Kênh.
 • Trong trường hợp chấm dứt, bạn vẫn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ trong Điều Khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm, bồi thường, khước từ và giới hạn của các nghĩa vụ pháp lý mà bạn đã đồng ý.

7.4. Nếu bạn sử dụng Kênh cho hoặc thay mặt cho một bên thứ ba (“Bên Thứ Ba”), như Khách hàng của bạn, bạn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp cho chúng tôi trong quá trình đặt Dịch Vụ. Ngoài ra, bạn phải thông báo cho Bên Thứ Ba tất cả các điều khoản và điều kiện áp dụng. Khi sử dụng Kênh, bạn thay mặt hoặc đại diện cho một Bên Thứ Ba, bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi không bị tổn hại đối với bất kỳ và mọi trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại, kiện tụng và cáo buộc bao gồm cả các khoản chi phí pháp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến các vi phạm của các Điều Khoản này của Bên Thứ Ba.

7.5. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào được cơ quan có thẩm quyền xác định là không thể thực thi hoặc vô hiệu, Điều khoản bị xác định không thể thực thi hoặc vô hiệu sẽ được thay thế bằng một điều khoản tương đương nhất với quy định ban đầu về khía cạnh ngôn ngữ. Các điều khoản khác vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều Khoản Sử Dụng

Tháng Mười 29, 2020 By

Việc quý khách truy cập và sử dụng website này có nghĩa là quý khách đã chấp thuận các điều khoản và điều kiện đề ra sau đây. Do vậy đề nghị quý khách đọc và nghiên cứu kỹ trước khi sử dụng tiếp.

I) KHÁI QUÁT

 1. Tất cả những điều khoản về việc sử dụng Airtour.vn để đặt, thanh toán nhanh vé máy bay và các dịch vụ khác (”Điều khoản sử dụng Airtour.vn và/hoặc “Điều khoản sử dụng”) được đăng tải trên trên website www.Airtour.vn và được cung cấp bởi đội ngũ hỗ trợ của Airtour.vn.
 2. Các quản trị viên của website Airtour.vn và trung tâm hỗ trợ Airtour.vn, trụ sở tại 259 nam kỳ khởi nghĩa, phường 7, quận 3, TPHCM. Thông tin chi tiết về Công ty có trong mục “Liên hệ” trên website  www.Airtour.vn
 3. Airtour.vn cung cấp dịch vụ vé máy bay cho khách hàng với tư cách là đại lý đã được Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) công nhận và có hợp đồng đại lý với các hãng hàng không thuộc IATA (Hãng hàng không truyền thống). Đối với dịch vụ vé máy bay trên các Hãng hàng không giá rẻ (LCC) và không phải là thành viên của IATA, Airtour.vn cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tư cách là người đại diện cho khách hàng trong việc ký hợp đồng mua vé với các LCC.
 4. Airtour.vn là đại diện cho các Hãng hàng không thuộc IATA trong việc bán vé máy bay cho khách hàng. Trách nhiệm của Airtour.vn là thay mặt các Hãng hàng không ký hợp đồng vận chuyển với khách hàng.
 5. Với vai trò là đại lý của các LCC, Airtour.vn không chịu trách nhiệm về mức độ và chất lượng trong việc thực hiện hợp đồng của các LCC. Hợp đồng vận chuyển với các LCC là do khách hàng của Airtour.vn ký kết với các LCC.
 6. Trong trường hợp bất khả kháng (bao gồm: tất cả những sự kiện không thể chống cự hoặc ngăn cản được, đặc biệt là các sự cố như: chiến tranh, lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai, các cuộc tấn công khủng bố, đình công, tuyết lở, cũng như hacker tấn công trên mạng lưới Internet hay các virus làm tắc nghẽn sử dụng dịch vụ) Airtour.vn sẽ tạm dừng hoạt động website để bảo trì, sửa chữa trong thời gian sớm nhất.
 7. Trung tâm hỗ trợ Airtour.vn thực hiện các trách nhiệm của mình theo Điều khoản sử dụng Airtour.vn bằng điện thoại hoặc tại văn phòng của Airtour.vn tất cả các ngày trong tuần (từ thứ hai đến chủ nhật, kể cả các ngày lễ tết) trong thời gian làm việc được qui định. Khách hàng, theo định nghĩa của Airtour.vn, là bất kỳ cá nhân, pháp nhân hoặc các tổ chức không có tư cách pháp nhân sử dụng các dịch vụ của Airtour.vn.
 8. Giá vé của một hãng máy bay mà khách hàng phải thanh toán bao gồm: giá của các chuyến bay và các chi phí khác được quy định bởi Hãng hàng không. Ngoài giá vé của Hãng hàng không, khách hàng còn được yêu cầu thanh toán phí dịch vụ cho Airtour.vn (“Phí xuất vé”). Tổng giá vé và Phí xuất vé được gọi là “Tổng chi phí”. Giá vé, Phí xuất vé sẽ được thông báo cho khách hàng trước khi thanh toán.
 9. Khách hàng cũng được yêu cầu trả phí giao dịch cho Airtour.vn “Phí dịch vụ” khi thực hiện các giao dịch liên quan tới việc hủy vé máy bay (hoặc dịch vụ khác cho khách du lịch), hoặc thay đổi thông tin trên vé (hoặc dịch vụ khác cho khách du lịch). Chi tiết về mức phí dịch vụ tùy theo hạng vé, loại vé, hãng hàng không và được công bố trên website từng hãng.

II)ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ

 1. Chấp nhận Điều khoản sử dụng Airtour.vn là điều kiện cần thiết để sử dụng các dịch vụ của Airtour.vn và trung tâm hỗ trợ Airtour.vn. Điều khoản sử dụng Airtour.vn được đăng tải trên trang www.Airtour.vn/dieu-khoan-su-dung và ở phần footer của trang web www.Airtour.vn. Người sử dụng cần tuân theo các điều khoản này từ thời điểm bắt đầu sử dụng trang web của Airtour.vn và các dịch vụ của trung tâm hỗ trợ Airtour.vn.
 2. ĐẶT CHỖ (BOOKING): là việc người sử dụng vào trang web của Airtour.vn hoặc thông qua Trung tâm hỗ trợ Airtour.vn để mua vé máy bay trên các Hãng hàng không truyền thống theo các tiêu chí (ví dụ: đường bay, ngày bay) do người sử dụng lựa chọn.
 3. YÊU CẦU ĐẶT VÉ (ORDERING): là việc người sử dụng vào trang web của Airtour.vn hoặc thông qua Trung tâm hỗ trợ Airtour.vn để mua vé máy bay trên các LCC. Các ĐẶT CHỖ trên các Hãng hàng không truyền thống cũng được coi là các YÊU CẦU ĐẶT VÉ nếu vì một lý do nào đó ngoài tầm kiểm soát của Airtour.vn, mà việc ĐẶT CHỖ trên các Hãng hàng không truyền thống không thể thực hiện được.
 4. MUA NHANH (EXPRESS PURCHASE): là việc người sử dụng thông qua trang web của Airtour.vn hoặc Trung tâm hỗ trợ Airtour.vn để mua vé với Hãng hàng không giá rẻ (LCC) hoặc Hãng hàng không truyền thống và thực hiện việc thanh toán ngay.
 5. Tất cả các quy định liên quan đến ĐẶT CHỖ, YÊU CẦU ĐẶT VÉ và MUA NHANH đều được cập nhật trên trang web của Airtour.vn.
 6. Người dùng cần đọc và chấp nhận các điều kiện liên quan tới ĐẶT CHỖ, YÊU CẦU ĐẶT VÉ và MUA NHANH vé máy bay và các dịch vụ khác trên trang web của Airtour.vn.
 7. Các LCC không nhất thiết phải tuân theo các quy định về vận chuyển của IATA. Quy định về vận chuyển của các LCC phụ thuộc vào từng LCC. Các quy định này được cập nhật tới người sử dụng tại website của từng LCC.
 8. Nội dung của trang web www.Airtour.vn được bảo vệ bởi pháp luật.
 9. Để thực hiện việc ĐẶT CHỖ, YÊU CẦU ĐẶT VÉ và MUA NHANH cho các dịch vụ và vé máy bay, người sử dụng cần có một địa chỉ thư điện tử (e-mail) và một số điện thoại đang hoạt động. Người sử dụng đồng ý rằng tất cả các giao dịch của Airtour.vn với người sử dụng sẽ được thực hiện thông qua thư điện tử và số điện thoại mà người sử dụng đã đăng ký với Airtour.vn.
 10. Người sử dụng đồng ý để Airtour.vn sử dụng các thông tin cá nhân mà người sử dụng đã cung cấp cho Airtour.vn trong phạm vi cho phép để thực hiện việc ĐẶT CHỖ, YÊU CẦU ĐẶT VÉ và MUA NHANH, bao gồm cả việc khiếu nại về việc ĐẶT CHỖ, YÊU CẦU ĐẶT VÉ và MUA NHANH trong phạm vi kinh doanh của Airtour.vn.
 11. Tên thương mại, tên, thiết kế và thương hiệu được đăng tải tại www.Airtour.vn được pháp luật bảo vệ. Người sử dụng không được thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các tên thương mại, tên, thiết kế và thương hiệu trên trang web của Airtour.vn.
 12. Người dùng chấp nhận rằng Airtour.vn có thể cung cấp đến các cơ quan có thẩm quyền về các hoạt động trái phép để xâm nhập vào trang web của Airtour.vn.

III) QUYỀN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 

 1. Người sử dụng hoặc người có tên trên vé máy bay cần có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ phục vụ cho việc đi lại bằng đường hành không như: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, visa hợp lệ và còn giá trị ngay tại thời điểm ĐẶT CHỖ, YÊU CẦU ĐẶT VÉ và MUA NHANH.
 2. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm nếu không có visa nhập cảnh và quá cảnh theo quy định. Người sử dụng chịu trách nhiệm tìm hiểu các thông tin về yêu cầu visa trước khi thực hiện việc ĐẶT CHỖ, YÊU CẦU ĐẶT VÉ và MUA NHANH.
 3. Airtour.vn không chịu trách nhiệm trong trường hợp việc ĐẶT CHỖ, YÊU CẦU ĐẶT VÉ và MUA NHANH không thể thực hiện được vì các lý do kỹ thuật (lỗi của các hệ thống GDS) hoặc các trường hợp bất khả kháng.
 4. Trách nhiệm thực hiện các dịch vụ vận chuyển hàng không thuộc về các Hãng hàng không truyền thống, các LCC mà người sử dụng đã ký hợp đồng vận chuyển.Airtour.vn không chịu trách nhiệm trong các trường hợp cụ thể dưới đây:
 5. Bất kỳ sự chậm trễ hoặc thay đổi nào về chuyến bay của hãng hàng không truyền thống hoặc hãng hàng không giá rẻ;
 6. Chất lượng của các dịch vụ hàng không và các dịch vụ có liên quan (ví dụ như việc thất lạc hành lý);
 7. Khách hàng đã mua vé nhưng không đến trong thời gian làm thủ tục để lên máy bay;
 8. Khách hàng đã mua vé nhưng không sử dụng vé và không thực hiện hành trình theo vé đã mua;
 9. Khách hàng đã mua vé nhưng không sử dụng toàn bộ hành trình đã mua trên vé (ví dụ như đi một chiều đối với vé khứ hồi);
 10. Khách hàng bị từ chối chuyên chở do không có đầy đủ các giấy tờ cá nhân theo quy định (ví dụ: không có visa, visa giả, không có hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân, thiếu các tài liệu cần thiết khi đi du lịch với trẻ vị thành niên);
 11.  Tất cả các khiếu nại liên quan đến việc thực hiện hợp đồng chuyên chở sẽ do người sử dụng làm việc trực tiếp với các các Hãng hàng không truyền thống hoặc các LCC. Việc khiếu nại cần phù hợp với quy định của các Hãng hàng không truyền thống và các LCC.
 12. Airtour.vn không chịu trách nhiệm bồi thường cho người sử dụng nếu nguyên nhân được xác định là do các trường hợp bất khả kháng.
 13. Airtour.vn không chịu trách nhiệm về sự lựa chọn các chuyến bay của người sử dụng hoặc người có tên trên vé máy bay.
 14. Trong mọi trường hợp, mức độ bồi thường tối đa mà Airtour.vn bồi thường cho khách hàng là bằng mức Phí dịch vụ mà khách hàng đã trả cho Airtour.vn.

IV) ĐẶT MUA VÉ MÁY BAY VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC

ĐẶT CHỖ (BOOKING): là việc người sử dụng vào trang web của Airtour.vn hoặc thông qua Trung tâm hỗ trợ Airtour.vn để mua vé máy bay trên các Hãng hàng không truyền thống theo các tiêu chí (ví dụ: đường bay, ngày bay) do người sử dụng lựa chọn.

 1. Người sử dụng thực hiện việc ĐẶT CHỖ thông qua webiste của Airtour.vn hoặc thông qua Airtour.vn bằng cách gặp mặt trao đổi trực tiếp hoặc thông qua điện thoại.
 1. Người sử dụng đồng ý các Điều khoản sử dụng Airtour.vn khi thực hiện việc ĐẶT CHỖ với Airtour.vn.
 2. Để thực hiện việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng được yêu cầu cung cấp dữ liệu cho Airtour.vn hoặc Trung tâm hỗ trợ Airtour.vn:
 3. Thông tin cá nhân của Người sử dụng, đặc biệt là tên và họ, địa chỉ e mail và số điện thoại. Trong trường hợp Người sử dụng mua vé cho người khác thì Người sử dụng cũng cần cung cấp thông tin cá nhân của người trực tiếp sử dụng vé;
 4. Yêu cầu về các dịch vụ bổ sung – Nếu Người sử dụng yêu cầu dịch vụ bổ sung;
 5. Thông tin cần thiết để phát hành hóa đơn thuế VAT;
 6. Hình thức thanh toán;
 7. Việc ĐẶT CHỖ có thể sẽ không thực hiện được nếu Người sử dụng bỏ qua một trong bốn mục trên.
 8. Để thực hiện việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng cần cung cấp số một số thông tin liên quan tới việc lựa chọn vé máy bay của Người sử dụng như dưới đây:
 9. Nơi khởi hành và nơi đến;
 10. Ngày khởi hành, ngày trở lại;
 11. Số lượng người lớn, bao gồm cả người cao tuổi (60 tuổi trở lên). Số lượng trẻ sơ sinh (0-2 tuổi), trẻ em (2-12 tuổi).
 12. Chỉ lựa chọn các chuyến bay thẳng;
 13. Khi bắt đầu thực hiện việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng cần kiểm tra và đảm bảo sự chính xác của tất cả các dữ liệu đã cung cấp. Khi quyết định thực hiện việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng cần đặc biệt chú ý tới các thông tin có liên quan tới Giá vé, Phí dịch vụ, Tổng chi phí, điều khoản, điều kiện sử dụng vé máy bay của Hãng hàng không cung cấp dịch vận chuyển và Điều khoản sử dụng Airtour.vn.
 14. Giá vé mà Người sử dụng nhận được từ Trung tâm hỗ trợ Airtour.vn hoặc từ Airtour.vn website là do Airtour.vn xây dựng và Airtour.vn không đảm bảo rằng Giá vé này sẽ cố định. Giá vé chỉ được đảm bảo tại thời điểm xuất vé. Điều khoản này không áp dụng đối với Phí dịch vụ của Airtour.vn.
 15. Thời hạn xuất vé cho các ĐẶT CHỖ vé máy bay cần tuân theo thời hạn được quy định bởi các Hãng hàng không. Thời hạn này có thể được thay đổi, rút ngắn và Người sử dụng cần tuân theo các thời hạn này.
 16. Sau khi Người sử dụng đã nhận được xác nhận về việc ĐẶT CHỖ, xác nhận về việc đã nhận được thanh toán từ Airtour.vn nếu Giá vé hoặc thời hạn xuất vé thay đổi Airtour.vn sẽ ngay lập tức thông báo lại cho Người sử dụng. Trong trường hợp này Người sử dụng có quyền: Chấp nhận trả thêm tiền chênh lệch thực hiện việc ĐẶT CHỖ, thực hiện việc thanh toán và xuất vé theo thời hạn xuất vé mới hoặc hủy việc ĐẶT CHỖ. Trong trường hợp Người sử dụng quyết định hủy việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng sẽ nhận lại toàn bộ số tiền đã trả cho Airtour.vn. Hãng hàng không chịu toàn bộ trách nhiệm về việc thay đổi giá vé cũng như thời hạn xuất vé dẫn tới việc Người sử dụng hủy việc ĐẶT CHỖ. Airtour.vn không chịu trách nhiệm về những chi phí có thể xẩy ra cho Người sử dụng do việc hủy ĐẶT CHỖ. Airtour.vn cũng không chịu trách nhiệm nếu ĐẶT CHỖ bị Hãng hàng không hủy vì lý do Airtour.vn không thể liên hệ với Người sử dụng hoặc Người sử dụng không trả lời email, điện thoại hoặc thanh toán sau khi hết hạn giữ chỗ. Người sử dụng chấp thuận rằng Hãng hàng không có thể thay đổi lại thời hạn mua vé tùy theo tình trạng chổ trên chuyến bay và thời hạn mua vé mới chỉ cách thời điểm nhận thông báo một khoảng thời gian rất ngắn.
 17. Người sử dụng chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin trong mục 3 ở trên cũng như các tham số cho việc lựa chọn các chuyến bay. Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng: Sau khi ĐẶT CHỖ, nếu các thông tin và tham số thay đổi, Người sử dụng có thể phải thực hiện một ĐẶT CHỖ mới. Trong trường hợp này, Airtour.vn không đảm bảo rằng các thông tin về chuyến bay, Giá vé, ngày bay, hành trình sẽ giống như các thông tin mà Airtour.vn đã gửi tới Người sử dụng trong ĐẶT CHỖ cũ.
 18. Người sử dụng đồng ý rằng một số giao diện của trang web Airtour.vn có thể đưa ra một số tư vấn về các chuyến bay. Các tư vấn này được thực hiện hoàn toàn vì mục đích phục vụ cho các chương trình khuyến mại và Người sử dụng hoàn toàn có thể chấp nhận hay từ chối các tư vấn này. Việc lựa chọn hay từ chối các tư vấn này là quyền của Người sử dụng và Airtour.vn không chịu trách nhiệm về các lựa chọn của Người sử dụng.
 19. Việc ĐẶT CHỖ của Người sử dụng sẽ được Airtour.vn xác nhận bằng cách gửi cho Người sử dụng một email với nội dung bao gồm Mã đặt chỗ trên Airtour.vn và toàn bộ các thông tin có liên quan tới các chuyến bay đã đặt. Trong trường hợp việc ĐẶT CHỖ thực hiện thông qua trung tâm hỗ trợ Airtour.vn, thông tin về Mã đặt chỗ trên Airtour.vn và toàn bộ các thông tin có liên quan tới các chuyến bay sẽ được nhân viên của trung tâm hỗ trợ Airtour.vn truyền tải tới Người sử dụng và sau đó được gửi tới Người sử dụng bằng email. Cụ thể, xác nhận về việc ĐẶT CHỖ sẽ bao gồm các thông tin sau:
 20. Mã đặt chỗ (mã xác nhận);
 21. Ngày hết hạn ĐẶT CHỖ (ngày thanh toán);
 22. Tổng chi phí, bao gồm Giá vé và Phí dịch vụ;
 23. Hành trình;
 24. Các hình thức thanh toán có thể. Nếu người sử dụng chưa chọn hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng và chưa thanh toán cho ĐẶT CHỖ;
 25. Thông tin về người sử dụng vé máy bay theo thông báo từ Người sử dụng;
 26. Các thông tin khác liên quan đến vé máy bay;
 27. Airtour.vn có thể gửi thêm cho Người sử dụng thông tin về Mã đặt chỗ và thời hạn mua vé qua SMS, nếu người sử dụng có cung cấp số điện thoại di động.
 28. Trong xác nhận ĐẶT CHỖ mà Airtour.vn gửi tới Người sử dụng có đường link dẫn tới trang web Airtour.vn. Người sử dụng có thể đọc nội dung Điều khoản sử dụng này bằng cách bấm con chuột máy tính vào mục Điều khoản sử dụng trong phần footer của trang web Airtour.vn. Điều khoản sử dụng Airtour.vn cũng có thể được Trung tâm hỗ trợ Airtour.vn thông báo trực tiếp tới Người sử dụng. Bằng việc thanh toán để thực hiện việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng xác nhận rằng Người sử dụng đã hiểu và chấp thuận các điều khoản của Điều khoản sử dụng Airtour.vn.
 29. Xác nhận ĐẶT CHỖ mà Airtour.vn gửi tới Người sử dụng không phải là vé máy bay và không có giá trị để thực hiện các chuyến bay.
 30. Tổng chi phí, bao gồm Giá vé máy bay và Phí dịch vụ, được tính bằng đơn vị là Đồng Việt Nam và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), nếu có.
 31. Người sử dụng sẽ nhận được vé máy bay điện tử sau khi đã thực hiện việc thanh toán trong thời hạn ĐẶT CHỖ có ghi trong xác nhận ĐẶT CHỖ và số tiền thanh toán phù hợp với điều khoản III., mục 9 của Điều lệ sử dụng Airtour.vn.
 32. Người sử dụng hiểu rằng việc cung cấp đầy đủ thông tin vào mục Thanh toán theo yêu cầu trong xác nhận ĐẶT CHỖ sẽ là cơ sở để thực hiện việc ĐẶT CHỖ. Bất kể sự chậm trễ, cung cấp thiếu thông tin nào cũng có thể dẫn tới tình trạng không thực hiện được việc ĐẶT CHỖ.
 33. Việc thanh toán một phần của Tổng chi phí hoặc thanh toán sau thời hạn ĐẶT CHỖ đồng nghĩa với việc chưa thanh toán.

V) THANH TOÁN

 1. Người sử dụng có thể thanh toán bằng một trong các hình thức thanh toán được chỉ ra trong xác nhận ĐẶT CHỖ. Người sử dụng hiểu rằng Airtour.vn không đảm bảo rằng tất cả các hình thức thanh toán sẽ được áp dụng cho các ĐẶT CHỖ khác nhau. Phương thức thanh toán cho mỗi ĐẶT CHỖ khác nhau có thể khác nhau tùy theo ĐẶT CHỖ đó là trên Hãng hàng không truyền thống hay LCC nào. Phương thức thanh toán cũng còn phụ thuộc vào các yếu tố khác của việc ĐẶT CHỖ cũng như vào chính sách của Airtour.vn về phương thức thanh toán.
 2. Người sử dụng đồng ý rằng, ngày thanh toán, nếu không được chỉ ra trong một điều khoản nào khác của Điều kiện sử dụng Airtour.vn, được hiểu là ngày mà Tổng chi phí, bao gồm Giá vé và Phí dịch vụ của Airtour.vn được thanh toán bằng tiền mặt hoặc tới một trong các tài khoản ngân hàng của Airtour.vn và được thực hiện trong giờ làm việc của Airtour.vn. Giờ làm việc của Airtour.vn được quy định trong điều khoản I, mục 7 của Điều khoản sử dụng. Chi tiết về các quy định có liên quan tới ngày thanh toán được quy định trong điều khoản VI của bản Điều khoản sử dụng – MUA VÉ MÁY BAY VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC.
 3. Theo như quy định trong mục 20 ở trên, khi Airtour.vn cung cấp các hình thức thanh toán, Người sử dụng có thể chọn các hình thức thanh toán vé máy bay dưới đây:
 4. Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Airtour.vn;
 5. Thanh toán bằng Thẻ tín dụng, Thẻ ATM nội địa qua cổng thanh toán mà Airtour.vn tích hợp;
 6. Thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng Airtour.vn hoặc chi nhánh của các ngân hàng mà Airtour.vn có tài khoản;
 7. Airtour.vn giao vé tận nơi cho khách hàng tùy theo khu vực.
 8. Thanh toán bằng máy cà thẻ POS mà nhân viên Airtour.vn mang đến địa chỉ khách hàng tùy theo khu vực.
 9. Phù hợp với điều khoản III., mục 9 của Điều khoản sử dụng, Người sử dụng đồng ý là trước thời điểm vé đã được xuất xong, Airtour.vn không đảm rằng Giá vé như đã chỉ ra trong xác nhận ĐẶT CHỖ sẽ không thay đổi. Giá vé của các Hãng hàng không hoàn toàn có thể thay đổi. Người sử dụng chấp thuận rằng Giá vé có thể thay đổi trong các khoảng thời gian từ khi Người sử dụng nhận được xác nhận về việc ĐẶT CHỖ cho tới khi Người sử dụng thực hiện việc thanh toán. Người sử dụng cũng chấp thuận rằng Giá vé có thể thay đổi ngay cả trong khoảng thời gian sau khi Người sử dụng đã thanh toán cho ĐẶT CHỖ cho tới trước khi Airtour.vn thực hiện việc xuất vé điện tử.
 10. Tại bất cứ giai đoạn nào trước khi Airtour.vn đã hoàn thành việc xuất vé, nếu Giá vé máy bay có thay đổi, Airtour.vn sẽ thông báo ngay cho Người sử dụng bằng email hoặc điện thoại. Việc thông báo này sẽ chỉ thực hiện trong giờ làm việc của Airtour.vn. Khi nhận được thông báo về việc thay đổi Giá vé, Người sử dụng có quyền: Trả thêm tiền cho phần chênh lệch và tiếp tục thực hiện việc ĐẶT CHỖ; hoặc hủy việc ĐẶT CHỖ. Khi quyết định hủy việc ĐẶT CHỖ vì lý do Giá vé máy bay thay đổi, Người sử dụng sẽ nhận lại toàn bộ các khoản đã thanh toán cho Airtour.vn để thực hiện việc ĐẶT CHỖ này. Hãng hàng không là người chịu trách nhiệm về các nguyên nhân của việc thay đổi này.
 11. Trong trường hợp Hãng hàng không có thay đổi về thời hạn xuất vé, Airtour.vn sẽ không bị buộc phải tuân theo thời hạn xuất vé đã thông báo cho Người sử dụng trước đó. Người sử dụng nếu đồng ý với thời hạn xuất vé mới cần tuân thủ các quy định về thời hạn xuất vé theo thời hạn mới. Nếu không đồng ý với thay đổi về thời hạn xuất vé mới, Người sử dụng có quyền hủy việc ĐẶT CHỖ. Không thanh toán trước thời hạn xuất vé mới đồng nghĩa với việc Người sử dụng đề nghị hủy ĐẶT CHỖ. Khi Người sử dụng hủy việc ĐẶT CHỖ toàn bộ các khoản mà Người sử dụng đã trả cho Airtour.vn để thực hiện việc ĐẶT CHỖ này sẽ được trả lại cho Người sử dụng. ĐẶT CHỖ sẽ được hủy phù hợp với khoản III., mục 9 của Điều khoản sử dụng.
 12. Airtour.vn không chịu trách nhiệm về những việc xẩy ra, bao gồm cả những chi phí mà Người sử dụng đã bỏ ra để thực hiện việc ĐẶT CHỖ theo xác nhận ĐẶT CHỖ trước đó, mà nguyên nhân là do Người sử dụng đồng ý trả thêm khoản chênh lệch hoặc do Người sử dụng đồng ý hủy ĐẶT CHỖ trong trường hợp Hãng hàng không thay đổi Giá vé hoặc thay đổi thời hạn xuất vé. Điều khoản này không áp dụng với số tiền mà Người sử dụng đã thanh toán để thực hiện việc ĐẶT CHỖ trước thời điểm hủy việc ĐẶT CHỖ, khoản tiền đã trả này, theo điều khoản III., mục 9 của Điều khoản sử dụng, sẽ được hoàn lại toàn bộ cho Người sử dụng.

THANH TOÁN BẰNG THẺ TÍN DỤNG 

 1. Người sử dụng đồng ý rằng việc thanh toán bằng thẻ tín dụng có thể được thực hiện thông qua các phương thức sau:
 2. Thanh toán trực tiếp với Hãng hàng không;
 3. Thanh toán thông qua Các cổng thanh toán được tích hợp;
 4. Thanh toán thông qua các máy cà thẻ được cung cấp bởi các Ngân hàng;
 5. Người sử dụng chịu trách nhiệm về việc thanh toán bằng thẻ tín dụng của mình theo đúng các điều kiện mà Người sử dụng đã ký với công ty phát hành thẻ tín dụng. Airtour.vn không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức về việc sử dụng thẻ tín dụng của Người sử dụng. Người sử dụng chịu trách nhiệm về độ tin cậy của các thông tin về thẻ tín dụng mà Người sử dụng cập nhật vào các biểu mẫu thanh toán bằng thẻ tín dụng để mua vé máy bay. Bằng việc sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán, Người sử dụng đảm bảo rằng Người sử dụng là chủ sở hữu của thẻ tín dụng này hoặc chủ sở hữu thẻ tín dụng đã đồng ý cho Người sử dụng được phép dùng này. Airtour.vn có thể yêu cầu Người sử dụng hoàn thành một bản kê khai thẻ tín dụng để xác định rõ danh tính của chủ thẻ trước khi chấp thuận việc thanh toán bằng thẻ tín dụng. Trong trường hợp này, Người sử dụng cần hoàn thành bản kê khai thẻ tín dụng và gửi lại cho Airtour.vn trước thời hạn ĐẶT CHỖ. Nếu Người sử dụng không hoàn thành bản kê khai đúng thời hạn, việc ĐẶT CHỖ có thể không thực hiện được. Trong trường hợp có nghi ngờ về sự chính xác của thông tin thẻ tín dụng hoặc về danh tính của chủ thẻ, Airtour.vn có quyền từ chối việc thanh toán bằng thẻ tín dụng và thông báo lại ngay cho Người sử dụng.
 6. Cụ thể, Người sử dụng đồng ý rằng để thực hiện việc thanh toán bằng thẻ tín dụng, Người sử dụng cần cung cấp các thông tin sau cho Airtour.vn hoặc cho các tư vấn viên của Trung tâm hỗ trợ Airtour.vn:
 7. Họ và Tên của chủ sở hữu thẻ tín dụng;
 8. Loại thẻ tín dụng;
 9. Số thẻ tín dụng;
 10. Thời gian hết hạn thẻ;
 11. Người sử dụng đồng ý rằng việc cung cấp các thông tin nói trên về thẻ tín dụng cho.vn không đồng nghĩa với việc đơn vị phát hành thẻ sẽ đồng ý cho Người sử dụng thực hiện khoản thanh toán này. Airtour.vn không chịu trách nhiệm trong trường hợp việc thanh toán bị từ chối và sẽ thông báo ngay cho Người sử dụng khi việc thanh toán bị từ chối. Trong trường hợp này, Người sử dụng có thể chọn các hình thức thanh toán khác.
 12. Người sử dụng đồng ý rằng với việc thanh toán bằng thẻ tín dụng, tài khoản thẻ tín dụng của Người sẽ dụng sẽ bị thu một khoản tương đương với Giá vé máy bay,Phí dịch vụ trả cho Airtour.vn và phí thanh toán thẻ tín dụng (nếu có).
 13. Bằng việc cung cấp các thông tin như đã chỉ ra trong mục 29 ở trên, Người sử dụng đồng ý dùng thẻ tín dụng để trả một số tiền tương đương với Giá vé máy bay cộng với Phí dịch vụ cho Airtour.vn và phí thanh toán thẻ tín dụng (nếu có). Việc trả tiền này được hiểu là việc thanh toán cho vé máy bay theo ĐẶT CHỖ.
 14. Việc xác thực thẻ tín dụng của Người sử dụng chỉ được thực hiện trong giờ làm việc của trung tâm hỗ trợ Airtour.vn. Quy định về giờ làm việc được chỉ ra trong khoản I., mục 7 của Điều khoản sử dụng. Trong trường hợp Người sử dụng thực hiện các YÊU CẦU ĐẶT VÉ và thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tiếp với các tư vấn viên của Airtour.vn, vé sẽ được xuất ngay nếu thẻ tín dụng được chấp thuận thanh toán. Trong trường hợp thẻ bị từ chối, tư vấn viên của Airtour.vn sẽ thông báo ngay cho Người sử dụng.
 15. Trong trường hợp việc ĐẶT CHỖ được thực hiện thông qua trung tâm hỗ trợ Airtour.vn và việc thanh toán bằng thẻ tín dụng được thực hiện thông qua một tư vấn viên của Airtour.vn, tư vấn viên của Airtour.vn sẽ gửi vé máy bay tới cho Người sử dụng nếu thẻ tín dụng được chấp thuận thanh toán. Trường hợp thẻ không được chấp thuận, tư vấn viên của Vemaybay cũng sẽ thông báo ngay cho Người sử dụng.
 16. Airtour.vn sẽ ngay lập tức liên hệ với Người sử dụng trong trường hợp sau:
 17. Thiếu thông tin để xác thực thẻ tín dụng của Người sử dụng;
 18. Hãng hàng không không chấp nhận thanh toán một loại thẻ nào đó;
 19. Hãng hàng không không chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng cho một số loại vé;
 20. Trong trường hợp việc thanh toán bằng thẻ tín dụng không thực hiện được, Người sử dụng có thể chọn hình thức thanh toán khác hoặc hủy ĐẶT CHỖ trước thời hạn. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về các rủi ro có liên quan tới việc thanh toán bằng thẻ tín dụng bị từ chối.
 21. Đồng ý thanh toán bằng thẻ tín dụng là hình thức thanh toán cho ĐẶT CHỖ. Tuy nhiên Airtour.vn khẳng định rằng việc này không đảm