MỘT SỐ BIỂU TƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA TRUNG QUỐC

Trung Quốc là một quốc gia có bề dày lịch sử 5000 năm, phong phú về văn hóa, đặc sắc về ẩm thực và đa dạng về kiến trúc. Đan xen với đó thì mỗi một lĩnh vực lại có một hình ảnh đặc trưng tương ứng, chỉ cần nhìn vào đó là người ta […]

Read More