Tour Úc 6N5Đ: Sydney – Melbourne

KHỞI HÀNH

GIÁ TOUR CHƯA BAO GỒM VISA + TIPS

GIÁ TOUR TRỌN GÓI TOUR + VISA + TIPS

NGƯỜI LỚN

Từ >11T

TRẺ EM

2 –< 11T

TRẺ EM

DƯỚI 2T

24/3 – 14/04 – 06, 20/10/2024

41.990.000

48.790.000

45.790.000

17.790.000

28/04 (Lễ 30/04)

45.990.000

52.790.000

49.790.000

18.790.000

26/05

39.990.000

46.790.000

43.790.000

15.790.000

16/06

41.990.000

48.790.000

45.790.000

17.790.000

01/09 (Lễ 02/09)

41.990.000

48.790.000

45.790.000

17.790.000